Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Leerkrachten strenger voor jongens dan voor meisjes

Leerkrachten strenger voor jongens dan voor meisjesAl hebben leerkrachten een streng rechtvaardigheidsgevoel, toch zijn ze onbewust strenger voor jongens dan meisjes in het middelbaar onderwijs.

5. 10. 2015

Onderwijskundige Els Consuegra merkte in haar doctoraat ook op dat jongens met ouders van een hogere beroepsstatus makkelijker onbestraft blijven voor hun storend gedrag dan andere jongens.

Met behulp van camera's werd de interactie in de klas geanalyseerd en leerkrachten kregen ook de kans om de opnames van hun eigen les te herbekijken en becommentariëren. "Uit de studie blijkt dat leerkrachten onbewust en ongewild bijna drie maal zoveel aandacht hebben voor het negatieve gedrag en de negatieve eigenschappen van jongens dan van meisjes", zegt Els Consuegra. "Uit de analyses van de gedragspatronen van 180 leerlingen blijkt bovendien dat jongens inderdaad meer negatieve feedback krijgen van hun leerkrachten dan meisjes. Ook blijkt dat jongens zich minder gelijkwaardig behandeld voelen door leerkrachten dan meisjes."

De negatieve feedback is volgens Consuegra deels terecht, want jongens blijken ook inderdaad meer te roepen en minder op te letten in de klas dan meisjes. "Maar het storend gedrag van jongens verklaart nog niet alle negatieve interacties tussen leerkrachten en jongens. Meisjes en jongens praten even vaak in de klas, en jongens krijgen hiervoor berispingen, maar meisjes niet. Verder valt ook op dat het vooral de jongens met ouders van hogere beroepsstatus zijn die het minst opletten en die hiermee lijken weg te komen zonder opmerkingen van de leerkracht."

Uit het onderzoek bleek verder dat meisjes in het algemeen meer participeren in de klasgesprekken, maar dat geldt niet voor meisjes die thuis geen Nederlands spreken met hun ouders. "Zij steken het minst hun hand op en krijgen het minst vragen van de leerkracht of het minst de beurt om te spreken. Kansen om te spreken in de klas zijn echter voor deze groep leerlingen van cruciaal belang om de taalvaardigheid te verbeteren.“

Source:  demorgen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen
25.1.2024 - Tandemdag: Rondleiding en kennismaking
3.2.2024 - Tandemdag: Rondleiding en kennismaking
Andere acties en open dagen HIER.