Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Leerproblemen en leerstoornissen op school

Leerproblemen en leerstoornissen op schoolVallen de school- of studieresultaten voor uw kind tegen? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn.

6. 11. 2014

Misschien gaat het maar om tijdelijke leermoeilijkheden. Misschien moet uw kind harder studeren, is een andere richting beter geschikt voor hem of haar, of gaat hij of zij door een moeilijke periode.

Soms is de oorzaak van slechte resultaten fundamenteler: wat moet u doen als u een leerstoornis vermoedt (bijvoorbeeld dyslexie) of een gedragsstoornis (ADHD)? En wat kan de school in dat geval voor u of voor uw kind betekenen?

 

Hulp bij leermoeilijkheden

In een basisschool of secundaire school zijn er vaak verschillende aanspreekpunten bij leermoeilijkheden. In de basisschool is dat de juf of de meester van uw kind, in een secundaire school kan u in de eerste plaats terecht bij de klastitularis. Zij kunnen u eventueel aanraden om contact op te nemen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij het CLB werken specialisten: psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociale werkers. U kan ook zelf contact opnemen met een CLB.

Bijlessen of privélessen kunnen een zinvolle aanvulling vormen op de schoolactiviteiten. Er zijn een aantal mogelijkheden.

 

Hulp bij leerstoornissen of gedragsproblemen

Soms is het probleem fundamenteler en spreken we niet van leermoeilijkheden, maar van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,…) of gedragsproblemen (ADHD, autisme,…).

In Vlaanderen worden aanzienlijke inspanningen verricht om leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen de kans te geven les te volgen in het gewone onderwijs, dat heet inclusief onderwijs. Onder invloed van het M-decreet (externe website) zal vanaf september 2015 bovendien nog sterker de nadruk liggen op inclusief onderwijs.

Leerlingen met leerstoornissen of gedragsstoornissen hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bedoeld om de nadelen van een onaangepaste omgeving te compenseren.

 

Redelijke aanpassingen in het gewone onderwijs

Een vorm van redelijke aanpassingen zijn de zogenaamde Sticordi-maatregelen. Sticordi is een letterwoord voor: stimuleren, compenseren, remediëren, differentiëren, dispenseren. Sticordi-maatregelen (externe website) zijn diverse maatregelen die kinderen met een beperking ondersteuning om leerachterstand te vermijden. Dyslexie kan dan bijvoorbeeld gecompenseerd worden door het gebruik van een laptop met leessoftware toe te laten.

Leerlingen van het basis- of secundair onderwijs of van een hogeschool kunnen soms  ook rekenen op GON -begeleiding.

Om recht te hebben op redelijke aanpassingen legt u de ondersteuningsbehoefte voor aan de leerkracht of de schooldirectie.

Ook in het hoger onderwijs heeft een student overigens recht op redelijke aanpassingen. Als er maatregelen nodig zijn dan gaat u langs bij het aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Er worden dan afspraken voor een semester of academiejaar vastgelegd.

Een school kan een redelijke aanpassing voor een leerling met een leerstoornis of een gedragsstoornis niet zomaar weigeren. Die weigering moet gemotiveerd zijn.

 

Buitengewoon onderwijs

Ten slotte is het niet altijd mogelijk om een leerling met een leerstoornis of een gedragsstoornis op te vangen in het gewoon onderwijs. De aanpassingen zouden in dat geval onredelijk zijn. 

Bij ernstige leerstoornissen of gedragsproblemen kan een leerling van het basis- of secundair onderwijs daarom overstappen naar het buitengewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs bestaat uit verschillende types. Buitengewoon onderwijs type 8 is bijvoorbeeld bedoeld voor kinderen met ernstige leerstoornissen, het type 3 van het buitengewoon onderwijs richt zich op kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen. Om toegang te krijgen tot het buitengewoon onderwijs is een inschrijvingsverslag nodig van een CLB.

 

Buitengewoon basisonderwijs

Buitengewoon basisonderwijs is een alternatief voor leerlingen die hulp nodig hebben omwille van een handicap, leerstoornissen of gedragsproblematiek.

 

Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO)

In het buitengewoon secundair onderwijs kan uw kind terecht als het kampt met leerstoornissen of gedragsproblemen. Ook jongeren met een handicap kunnen terecht in het buitengewoon secundair onderwijs.

Source: vlaanderen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen
21.6.2020 - Een open dag
1.7.2020 - De inschrijvingen van alle leerlingen
Andere acties en open dagen HIER.