Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Lijst met gratis materiaal

Lijst met gratis materiaalHet Vlaams Parlement heeft een lijst opgemaakt met materialen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het basisonderwijs.

1. 10. 2014

Het Vlaams Parlement heeft een lijst opgemaakt met materialen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het basisonderwijs. Ontwikkelingsdoelen en eindtermen vormen de minimumdoelen die de overheid oplegt aan het onderwijs.

Die materialen zijn daarom gratis voor de ouders. Geen enkele basisschool kan kosten doorrekenen aan ouders voor zaken die in de lijst staan.

Dat betekent ook dat de school geen waarborg kan vragen voor het materiaal. De school vervangt het versleten materiaal op eigen kosten.

Je kind kan het materiaal uit de lijst mee naar huis krijgen als dat nodig is voor het huiswerk.

Lijst met materialen Voorbeelden of woordje uitleg
Bewegingsmateriaal Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers…
Constructiemateriaal Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, bouwdozen…
ICT - materiaal Computers inclusief internet, TV, radio, telefoon…
Informatiebronnen (Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal…
Kinderliteratuur Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips...
Knutselmateriaal Lijm, schaar, grondstoffen, textiel…
Leer- en ontwikkelingsmateriaal Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor socio-emotionele ontwikkeling…
Meetmateriaal Lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en digitaal), thermometer, weegschaal …
Multimediamateriaal Audiovisuele toestellen, fototoestel, casetterecorder, DVD-speler…
Muziekinstrumenten Trommels, fluiten…
Planningsmateriaal Schoolagenda, kalender, dagindeling...
Schrijfgerief Potlood, pen…
Tekengerief  Stiften, kleurpotloden, verf, penselen…
Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software  De school heeft hier de keuze tussen de materialen in de linkerkolom. De ene school kan kiezen voor handboeken en werkboekjes, terwijl een andere school werkt met fotokopieën. In beide gevallen moet de school het materiaal gratis aanbieden.
Materiaal dat expliciet vermeld is in een eindterm:
  • Atlas
  • Globe
  • Kaarten
  • Kompas
  • Passer
  • Tweetalige alfabetische woordenlijst
  • Zakrekenmachine
Hier zijn al de materialen in de linkerkolom verplicht, omdat de eindtermen opleggen dat de leerlingen ermee leren werken. Zo is een school verplicht te zorgen voor een gratis passer omdat leren werken met een passer in de eindtermen wiskunde staat.

In de rechterkolom staan bij verschillende soorten materiaal voorbeelden. Er zijn nog andere voorbeelden mogelijk, een school kan dus kiezen om ander materiaal van die materiaalsoort aan te bieden.

 

Een school is niet verplicht om al het materiaal aan te bieden. Ze kan dat zelf kiezen. Alleen wat de school kiest, moet gratis beschikbaar zijn.

Zo kan een school die met muziekinstrumenten wil werken, trommels aanbieden of fluiten of xylofoons of ... Wat ze aanbiedt, moet gratis zijn.

Alleen de materialen die expliciet in de eindtermen vermeld zijn, zijn allemaal verplicht.

 

Je kind krijgt niet noodzakelijk al het materiaal persoonlijk ter beschikking. De school moet er wel voor zorgen dat als atlas, woordenboek, computer, tekengerei … nodig zijn, ze in voldoende mate beschikbaar zijn.

Zo moet een school met 100 leerlingen geen 100 passers bezitten. Wel moet de school voldoende passers hebben om een klas te voorzien die op een bepaald ogenbik de passer nodig heeft.

Source: onderwijs.vlaanderen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
arrow
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen
21.6.2020 - Een open dag
1.7.2020 - De inschrijvingen van alle leerlingen
Andere acties en open dagen HIER.