Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Naar de kleuterklas

Naar de kleuterklasDe kleuterschool is niet verplicht. De kleuterschool is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De leerplicht start pas in het jaar dat uw kind 6 wordt. Toch volgen bijna alle kleuters in Vlaanderen en Brussel kleuteronderwijs.

5. 1. 2015

De kleuterklas is daarom de beste voorbereiding op de lagere school. Uw kleuter leert er samen spelen, ruzies oplossen, zelfstandig werken. Het pikt er ook veel nieuwe woorden op.

 

Instappen in de kleuterklas

Zodra uw kind 3 jaar oud is, mag het op eender welk moment instappen. Is hij 2,5 jaar oud, dan mag hij naar de kleuterklas:

 • op de eerste schooldag na elke schoolvakantie
 • op de eerste schooldag van februari
 • op de eerste schooldag na hemelvaartsdag

Bent u niet zeker of uw kind klaar is voor de kleuterklas? Neem dan met uw kleuter een kijkje in de kleuterklas en bespreek het met de juffrouw of meester.

In het buitengewoon onderwijs ligt het nog een beetje anders. In het buitengewoon onderwijs kan een kleuter met een lichamelijke of geestelijke handicap of met leerproblemen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden instappen op eender welke dag. U moet dan wel een inschrijvingsverslag hebben, waar instaat waarom uw kind een buitengewone school nodig heeft. Dat verslag krijgt u van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of een andere erkende dienst. Als ouder beslist uf zelf of u het advies van dat verslag volgt.

 

Een kleuterschool kiezen

Er zijn verschillende redenen om voor een bepaalde school te kiezen. De keuze hangt vaak af van wat u belangrijk vindt.

 • Gaan er vriendjes uit de buurt?
 • Is de school dicht bij het werk?
 • Is er een bus tussen school en thuis?
 • Zijn de klassen groot of klein?
 • Is er opvang voor en na de school?

 

Uw kleuter inschrijven

U neemt best een eerste keer contact op met de school wanneer uw kind 1 jaar is. Bel naar de school of stap er binnen. Vraag wanneer u uw kind kan inschrijven. Vraag ook wanneer de school stopt met inschrijven.

Bij de inschrijving zelf neemt u de SIS-kaart of isi+-kaart van uw kind mee, die heeft de school nodig voor het rijksregisternummer.

Tijdens de inschrijving moet u ook het schoolreglement ondertekenen. Zo'n schoolreglement vermeldt onder meer:

 • praktische informatie over de school (schooluren, opvang, vakanties,...)
 • het pedagogisch project van de school
 • leefregels op de school rond bijvoorbeeld snoepen
 • wat u moet doen bij afwezigheid en als uw kind te laat komt

 

Mijn kleuter is ziek en kan niet naar school

Als uw kleuter licht verkouden is, dan hoeft u hem niet thuis te houden. Heeft hij koorts? Dan kan hij beter thuisblijven tot hij genezen is.

Zolang uw kind jonger is dan 5 jaar is een ziektebriefje niet nodig als ze niet naar school kunnen. Zodra uw kind 5 jaar wordt, kan een ziektebriefje bij afwezigheid wel nodig zijn.

 

Source: vlaanderen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen
21.6.2020 - Een open dag
1.7.2020 - De inschrijvingen van alle leerlingen
Andere acties en open dagen HIER.