Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Naar het secundair onderwijs

Naar het secundair onderwijsHet secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs. Het is opgedeeld in drie graden...

28. 11. 2014

Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs. Het is opgedeeld in drie graden en vier onderwijsvormen:

  • algemeen secundair onderwijs (aso)
  • technisch secundair onderwijs (tso)
  • beroepssecundair onderwijs (bso)
  • kunstsecundair onderwijs (kso)

 

Starten in het secundair onderwijs

Als uw kind een getuigschrift basisonderwijs heeft behaald, dan kan het naar het eerste leerjaar A of het eerste leerjaar B van het voltijds secundair onderwijs. Het 1ste leerjaar B richt zich op jongeren met een leerachterstand of jongeren die liever al doende leren. Na het eerste leerjaar B kunnen de leerlingen of naar het beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het 1ste leerjaar A.

Uw kind kan soms ook zonder getuigschrift basisonderwijs starten in het gewoon secundair onderwijs.

 

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar A als het:

  • het zesde leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, niet geslaagd is, maar toch een gunstig advies krijgt van de klassenraad en het CLB
  • op basis van een screening van de toelatingsklassenraad toegelaten wordt

Uw kind kan starten in het eerste leerjaar B als het:

  • het zesde leerjaar van de lagere school gevolgd heeft, maar niet geslaagd is
  • het zesde leerjaar van de lagere school niet gevolgd heeft, op voorwaarde dat het twaalf wordt, ten laatste op 31 december van het schooljaar

 

Als uw kind hulp nodig heeft omwille van een handicap, leerstoornissen of gedragsproblematiek, dan kan het starten in het buitengewoon secundair onderwijs. Met behulp van een inschrijvingsverslag van het CLB kan u bewijzen dat uw kind hulp nodig heeft.

 

Buitengewoon secundair onderwijs (BUSO)

Buitengewoon secundair onderwijs is een alternatief voor het secundair onderwijs voor jongeren die hulp nodig hebben omwille van een handicap, leerstoornissen of gedragsproblematiek.

 

Een secundaire school kiezen

Een secundaire school kiezen is niet makkelijk. Luister naar uw kind, en luister naar de adviezen van zijn meester of juffrouw. Waar is uw kind goed in? Welke interesses heeft hij? Welke studierichting raadt de leraar aan? Bespreek uw twijfels ook met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij het CLB werken specialisten: psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociale werkers.

Ga zeker de school een keer bezoeken, bijvoorbeeld tijdens de opendeurdag. Wat is de visie van de school? Op welke manier wil de school lesgeven? Hoe gaan ze om met leerproblemen? Bekijk ook het schoolreglement, daarin leest u hoe de school georganiseerd is, en wat de regels zijn rond huiswerk, agenda's, rapporten en strafwerk.

U kan ten slotte ook het doorlichtingsverslag bekijken. Elke school in Vlaanderen krijgt bezoek van inspecteurs. Die kijken of de school goed werkt. Het inspectieverslag van de scholen kan u eenvoudig zelf raadplegen.

 

Uw kind inschrijven

U moet uw kind inschrijven in een school als het overstapt van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. In sommige scholen moet u uw kind aanmelden voor u het kan inschrijven. Voor aanmelden en inschrijven bestaan er in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs voorrangregels. Zo krijgen broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school voorrang.

Source: vlaanderen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen
21.6.2020 - Een open dag
1.7.2020 - De inschrijvingen van alle leerlingen
Andere acties en open dagen HIER.