Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Onderwijsmethodes die écht werken in de klas

Onderwijsmethodes die écht werken in de klas9 logische tips? Zeker. Maar pas je de sterkst werkende onderwijsmethodes in jouw klas ook consequent toe?

17. 2. 2016

“Het onderwijs is de enige sector die blijft vertrouwen op buikgevoel en niet op wetenschappelijk bewijs”, stelt de Nieuw-Zeelandse professor David Mitchell. Hij verzamelt onderwijsmethodes waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze leerwinst opleveren.

 

1. Leren in groepjes

Stel hulpgroepen (leerlingen doen hetzelfde en helpen elkaar) of puzzelgroepen (ieder heeft een unieke taak en ze puzzelen de resultaten bij elkaar) samen. Begeleid het proces – ‘laat even iemand anders aan het woord’ –, leer vaardigheden aan om in groep te werken en los problemen in groepjes op.

2. Peer tutoring

Laat klasgenoten aan elkaar lesgeven om gekende leerstof in te oefenen. 20 minuten per sessie is lang genoeg. Stel na 10 weken andere koppels samen. Leer de tutor vragen stellen, complimentjes geven …

3. Ouders betrekken en ondersteunen

Geef ouders inspraak als je een individueel onderwijsprogramma samenstelt. Hou er rekening mee dat niet alle ouders de handicap van hun kind als een probleem zien.

4. Leren leren

Leer leerlingen niet alleen wat, maar ook hoe ze moeten leren. Leer ze visualiseren, plannen, voorspellen, denken over hun denken.

5. Geheugenstrategieën

Leer technieken aan om makkelijker te onthouden, zoals memotechniek (bv. kleuren van de regenboog = roggbiv), benadruk wat belangrijk is, stel leerstof visueel voor met tekeningen en diagrammen.

6. Oefenen en herhalen

Geef leerlingen de kans om op verschillende korte momenten met dezelfde leerstof bezig te zijn. Oefen wat je geleerd hebt ook eens in een andere context in (meet bv. de speelplaats op), geef huiswerk om leerstof extra in te oefenen, niet om nieuwe leerstof aan te bieden.

7. Geregeld feedback geven

Check voortdurend of je leerlingen mee zijn en de leerstof begrepen hebben. Pas eventueel je onderwijsmethode aan. Geef zo snel mogelijk feedback en geef die zo duidelijk mogelijk (‘de formule is juist, je berekening niet’).

8. Comfortabele klas

Zorg ervoor dat je klaslokaal goed verlucht en verlicht is. Ook in een lokaal met een goede akoestiek en een aangename temperatuur leren leerlingen beter.

9. Positieve klassfeer

Help leerlingen haalbare doelen te stellen, creëer een motiverende leeromgeving en stel duidelijk regels en grenzen.

Source: klasse.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen