Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Maud ga op een mincraftdate met johnathan

Maud ga op een mincraftdate met johnathanDe start van het nieuwe schooljaar in september betekent ook de start van het proefproject voor duaal leren en werken, ‘Schoolbank op de werkplek’.

22. 7. 2016

De Vlaamse Regering heeft nu beslist om aan dit proefproject ook de leertijd toe te voegen, zodat alle vormen van leren en werken aan bod komen. De leertijd is een doorgedreven vorm van werkplekleren die bij Syntra wordt georganiseerd.

De Vlaamse regering wil het huidige leren en werken opwaarderen en start vanaf 1 januari 2017 met het nieuwe stelsel duaal leren en werken. Dit systeem zal als volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs bestaan en houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar naast leren op school, ook kunnen leren op de werkvloer. Het grote verschil is dat de competenties bij duaal leren en werken voor het grootste deel op de werkvloer verworven worden. Zo zullen jongeren goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt.

Om kwaliteit te bieden, wordt het duaal leren en werken via proefprojecten eerst uitgetest in de praktijk, alvorens het in regelgeving te gieten. ‘Schoolbank op de werkplek’ is de proeftuin die start op 1 september 2016, waarbij 7 duale opleidingen worden aangeboden in een 35-tal opleidingsinstellingen over heel Vlaanderen. Dit project wordt nu uitgebreid met een aantal duale proeftuinen in Syntra-leertijd. Concreet gaat het om de volgende opleidingen:

  • Elektrische installaties duaal, bij Syntra Brussel – lesplaats Anderlecht       
  • Haarverzorging duaal, bij Syntra Antwerpen – Vlaams-Brabant – lesplaats Antwerpen en bij Syntra West – lesplaats Brugge
  • Ruwbouw duaal, bij Syntra Limburg – lesplaats Genk                     
  • Zorgkundige duaal, bij Syntra Midden-Vlaanderen – lesplaats Oudenaarde en Gent

Jongeren die interesse hebben in de opleiding, kiezen samen met opleidingsinstelling Syntra een geschikte onderneming. Een intakegesprek tussen de leerling, de onderneming en de lesplaats moet zorgen voor een goede match. Vervolgens sluit de leerling met het bedrijf en Syntra een overeenkomst en wordt voor de gekozen studierichting een opleidingsplan uitgewerkt, dat zowel de werk- als de lescomponent omvat. Dat individuele leertraject is maximaal afgestemd op de specifieke behoeften en mogelijkheden van de leerling en houdt uiteraard ook rekening met de context van de onderneming.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, legt uit waarom de leertijd aan het ‘Schoolbank’-project is toegevoegd: “We willen in de proeftuin ‘Schoolbank op de werkplek’ alle opleidingsinstellingen opnemen, dus ook Syntra met de leertijd. Hiervoor was een aanpassing van het wettelijk kader noodzakelijk. Op die manier kan de leertijd zich versterken en toegroeien naar het duaal leren. De nadruk ligt hier op de uitbouw van een leertraject in functie van de mogelijkheden en behoeften van de leerling.”

Door: onderwijs.vlaanderen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen