Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Resultaat van ijkingstoets verraadt wel degelijk de slaagkans

Resultaat van ijkingstoets verraadt wel degelijk de slaagkansDe ijkingstoets, een vrijwillige proef voor studenten die aan de universiteit wetenschappen willen gaan studeren, heeft wel degelijk een voorspellende waarde.

14. 7. 2015

Slechts een derde van de studenten die niet slaagden voor de proef en toch aan de opleiding begonnen, heeft een goede kans om in het eerste jaar te slagen.

Van de deelnemers die minstens 14 op 20 haalden, heeft 83 procent een goede kans om te slagen. Bij de studenten die 10 tot 13 haalden op de toets, daalt dat percentage naar 64 procent. Bij diegenen die "gebuisd" waren, is dat nog maar 33 procent. Professor Joos Vandewalle van de KU Leuven benadrukt dat niet alleen het resultaat van de ijkingstoets telt. "Ook motivatie, studiemethode en inzet blijven essentieel om te slagen", benadrukt hij.

Overigens blijkt dat ongeveer een derde van de studenten die niet slaagden voor de ijkingstoets, nadien kiest voor een andere studie. Tweeëntachtig procent van de studenten die de opleiding bachelor in de ingenieurswetenschappen, had voordien deelgenomen aan de ijkingstoets. "Een erg hoog percentage voor een niet-verplichte en niet-bindende toets", aldus Vandewalle.

De ijkingstoets wordt ingericht door de Vlaamse universiteiten (Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel) en is bedoeld om studenten die aan de universiteit wetenschappen willen gaan studeren, een inschatting te geven van hun voorkennis en slaagkansen. Volgens de KU Leuven leverde een onderzoek bij deelnemers aan de ijkingstoets wiskunde/fysica/informatica gelijkaardige resultaten op.

Source: demorgen.be 

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen