Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Schoolvakanties en vrije dagen op school

Schoolvakanties en vrije dagen op schoolIn het basisonderwijs en het secundair onderwijs begint een schooljaar op 1 september en eindigt het op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

1. 10. 2014

In het basisonderwijs en het secundair onderwijs begint een schooljaar op 1 september en eindigt het op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

Gedurende dat schooljaar zijn er vijf vakantieperiodes:

 • de herfstvakantie (één week)
 • de kerstvakantie (twee weken)
 • de krokusvakantie (één week)
 • de paasvakantie (twee weken)
 • de zomervakantie (van 1 juli tot 31 augustus).

 

In een schooljaar valt de laatste schooldag op 30 juni, de dag voor de zomervakantie:

 • Als 30 juni een zaterdag of een zondag is, dan valt de laatste schooldag op de vrijdag voor die zaterdag of zondag.
 • In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan de situatie anders zijn omdat zaterdag en zondag daar wel lesdagen kunnen zijn.
 • Als 30 juni een maandag is, dan blijft 30 juni de laatste schooldag.

 

Naast de schoolvakanties zijn er vijf erkende feestdagen:

 • 11 november
 • paasmaandag
 • 1 mei
 • Hemelvaartsdag en de dag erna (in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs kan er in het weekend van Hemelvaart wel les zijn)
 • pinkstermaandag.

 

Daarnaast hebben scholen ook een aantal extra vakantiedagen die ze zelf mogen kiezen:

 • In het gewoon basisonderwijs, het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs mag men twee volledige dagen zelf kiezen. Deze mogen ook opgesplitst worden in vier halve dagen.
 • In het gewoon secundair onderwijs en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs mag men één volledige dag kiezen. Deze mag ook opgesplitst worden in twee halve dagen
 • In het gewoon secundair onderwijs en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs mag men ook een pedagogische studiedag organiseren. De leerlingen zijn dan vrij, maar de leerkrachten niet.

Deze extra vakantiedagen legt elke school op het einde van het voorafgaande schooljaar vast.

 

Leerlingen mogen ook thuisblijven op andere belangrijke feestdagen van hun godsdienst, wanneer die erkend is in België. De erkende godsdiensten zijn de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de islamitische godsdienst. De ouders moeten wel vooraf aan de school een briefje schrijven, waarin zij verklaren dat hun kind niet op school zal zijn op de feestdag die aansluit bij hun geloof.

Source: vlaanderen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen