Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Van school, studierichting of leerjaar veranderen in het secundair onderwijs

Van school, studierichting of leerjaar veranderen in het secundair onderwijsJe kan vrij beslissen wanneer je je kind van school laat veranderen.

11. 2. 2015

Veranderen van school

Je kan je kind van school laten veranderen:

  • Na elk schooljaar
  • Op elk moment van het schooljaar

Maar doe het alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer je ver van de huidige school gaat wonen. Vaak van school veranderen is niet zo goed voor de slaagkansen van leerlingen. Verander niet te vaak van school, ook niet bij moeilijkheden of conflictsituaties op school. Het is niet altijd een oplossing: in de nieuwe school kunnen de oude problemen opnieuw opduiken. Vaak van school wisselen, is niet zo goed voor de slaagkansen van leerlingen.

Als je niet alleen van school wil veranderen, maar ook van studierichting of onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso), dan zijn er beperkingen.

 

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na het schooljaar

Je kind kan na het schooljaar wisselen van studierichting of van onderwijsvorm tot het begin van het 1ste leerjaar van de 3de graad (dus tot het 5de leerjaar). Daarvoor moet het een oriënteringsattest A hebben. Dat betekent dat je kind geslaagd is en kan overgaan naar een volgend leerjaar.

Een leerling moet het 2de leerjaar van de 3de graad (het 6de leerjaar dus) in dezelfde onderwijsvorm en studierichting afwerken. Uitzonderlijk kan de klassenraad van dat principe afwijken op basis van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Bij de overgang van een 6de leerjaar naar een specialisatiejaar gelden andere regels:

  • Als een leerling kiest voor een andere richting binnen hetzelfde studiegebied, dan kan de school dat niet weigeren (behalve in het studiegebied personenzorg). Een studiegebied is een groep van opleidingen die inhoudelijk bij elkaar aansluiten, zoals bouw, chemie of handel.
  • Kiest een leerling voor een ander studiegebied, dan zal de klassenraad beslissen of dat kan.

 

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens het schooljaar

Tijdens het schooljaar overstappen naar een andere studierichting of onderwijsvorm kan maar tot een bepaalde datum. Tot wanneer precies hangt af van het jaar waarin je kind zit.

  • In de 1ste 4 leerjaren (de 1ste graad tot en met het 2de leerjaar van de 2de graad) kan een leerling tot en met 15 januari van studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking toestaan.
  • Dat geldt ook voor het 5de leerjaar, maar dan kan een afwijking alleen op basis van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • In het 2de leerjaar van de 3de graad (het 6de leerjaar) mag een leerling niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.
  • Wie een 3de leerjaar van de 3de graad (een 7de jaar) volgt, kan tot en met 30 september van studierichting of onderwijsvorm veranderen. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

 

Overgaan naar een hoger of lager leerjaar tijdens het schooljaar

Tijdens het schooljaar overgaan naar een hoger of lager leerjaar kan alleen als je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Omdat het laattijdig gebeurt (nadat het schooljaar al gestart is), moet ook de school akkoord gaan met de overstap.

Source: onderwijs.vlaanderen.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen
21.6.2020 - Een open dag
1.7.2020 - De inschrijvingen van alle leerlingen
Andere acties en open dagen HIER.