Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Veel scholen houden vast aan Toetertest

Veel scholen houden vast aan ToetertestDe onderwijskoepels benadrukken wel dat de test moet passen binnen een bredere observatie en oriëntering van kleuters.

21. 1. 2015

Veel scholen houden vast aan de Toetertest, een test die nagaat of kinderen in het derde kleuterklas rijp zijn voor de overgang naar het eerste leerjaar. Hoewel er de voorbije jaren kritiek was op het gebruik van de test, wordt hij in ruim de helft van de scholen in het gemeenschapsonderwijs (GO!) en het onderwijs van de steden en gemeenten (OVSG) toegepast. Ook in het katholiek onderwijs (VSKO) is de test nog heel gangbaar.

Binnenkort is het opnieuw zo ver. Duizenden kleuters in het derde kleuterklasje krijgen in februari of maart de Toetertest voorgelegd. De Toetertest is het TOEtsboekje voor Taal- En Rekenvoorwaarden, Schrijfmotoriek en observatie van de werkhouding - een test die nagaat in hoeverre een kleuter klaar is om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Kritiek

De voorbije jaren groeide de kritiek op de Toetertest. Experts noemen de test achterhaald en te zeer gefocust op prestaties. Anderen (zoals de Belgische Federatie van Psychologen) zeiden dan weer dat de test niet achterhaald was, maar vooral verkeerd gebruikt werd, namelijk als een soort ingangsexamen voor het eerste leerjaar.

Uit een bevraging van Belga bij de onderwijskoepels blijkt dat veel scholen de test nog wel gebruiken, maar dat hij steeds duidelijker wordt gezien als één onderdeel van een bredere observatie van de kleuters. In het gemeenschapsonderwijs (GO!) wordt de test nog in meer dan de helft van de scholen toegepast.

Onderwijskoepel van steden en gemeenten

Ook bij de onderwijskoepel van de steden en gemeenten (OVSG) neemt ruim de helft van de scholen nog de test af. De koepel gelooft meer in doelgericht observaties dan in een toets. Die observaties geven "meer bruikbare en relevante gegevens" op over de ontwikkeling van een kind dan een "papieren toets".

"OVSG adviseert zijn scholen om niet te toetsen in de kleuterschool, tenzij er specifieke noden zijn. De overgang van de kleuterschool naar de lagere school is het best een zachte overgang en hoeft niet met allerlei toetsen verzwaard te worden", luidt het.

Katholiek onderwijs

Ook in het katholieke net (VSKO) is de test nog gangbaar. Maar ook daar wordt gezegd dat de test past binnen een "brede manier om naar kleuters en de evolutie van hun ontwikkeling te kijken". Een test alleen is volgens het VSKO "geen alternatief voor een uitgebouwd zorgbeleid". Een test is ook altijd maar een momentopname.

De basisvoorwaarde voor de overstap naar het eerste leerjaar is volgens het VSKO dat een kind zich "emotioneel goed voelt". Daarnaast moet een kleuter bijvoorbeeld ook een stuk zelfredzaam zijn en zich goed kunnen uitdrukken. Om daar een beeld van te krijgen wordt onder meer rekening gehouden met de observaties van de leerkrachten, de gesprekken met de ouders, heen-en-weerschriftjes, enz...

Source: hln.be

Commentaar op het artikel

TOP-scholen
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
arrow
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen
21.6.2020 - Een open dag
1.7.2020 - De inschrijvingen van alle leerlingen
Andere acties en open dagen HIER.