Erkenning kwalificaties hoger onderwijs: minister roept op tot mondiaal kader

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits roept op tot een mondiaal kader voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties.

Dit deed ze tijdens haar toespraak op het 38e Algemeen Beleidsdebat van UNESCO in Parijs, waar ze namens België de hedendaagse uitdagingen voor UNESCO en de klemtonen die België daarbij wenst te leggen, heeft voorgesteld.

De Algemene Conferentie is het hoogste orgaan van UNESCO waarin de 195 lidstaten zijn vertegenwoordigd. De conferentie vindt tweejaarlijks plaats en opent steeds met een algemeen beleidsdebat dat dit jaar van 4 tot 7 november loopt. Hierin krijgen alle lidstaten de mogelijkheid hun eigen uitdagingen in de kijker te plaatsen. Minister Crevits nam er namens België het woord.

In haar toespraak riep de minister alle lidstaten op om beroep te doen op de expertise van UNESCO, onder meer rond het vrijwaren van de toegang tot onderwijs, ‘open educational resources’ en een mondiaal kader voor de erkenning van hoger onderwijskwalificaties.

In het kader van UNESCO bereiden landen regionale conventies voor rond het erkennen van hoger onderwijskwalificaties. België valt onder de Lissabon conventie van 1997 die toepasselijk is op de UNESCO-regio Europa-Noord-Amerika. Ook in andere delen van de wereld werden dergelijke conventies gesloten. Wanneer een lidstaat een conventie ratificeert engageert het zich tot het opzetten van een juist en rechtvaardig systeem voor de erkenning van buitenlandse hoger onderwijskwalificaties. België pleit nu, samen met andere landen binnen UNESCO, voor een mondiale conventie die linken legt tussen de diverse regionale afsprakenkaders.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Een uniform wereldwijd kader zou kunnen garanties bieden aan mensen die in het buitenland gaan werken of mensen die moeten vluchten dat de procedure voor erkenning van hun hoger onderwijsdiploma volgens gelijkaardige procedures zal verlopen, waar ze ook komen.”

De minister feliciteerde UNESCO met de cruciale rol die het opneemt bij het verwezenlijken van de ‘Agenda-2030’ rond duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Ze wees de vergadering op de impact van gewelddadige conflicten op ons rijk cultureel werelderfgoed en de gevolgen voor de bevolking. Het delen van democratische waarden en de bevordering van de dialoog tussen culturele, religieuze en filosofische gemeenschappen kunnen een buffer vormen tegen radicalisering en geweld. De minister riep alle lidstaten op om de krachten te bundelen en alle expertise te delen om het ambitieuze gezamenlijke programma te realiseren. Zo kan onderwijs bijdragen tot duurzame ontwikkeling maar zijn ook wetenschap, technologie en innovatie cruciaal voor het verwezenlijken van de duurzaamheidsdoelstellingen en de strijd tegen de klimaatverandering. De nood aan een slagkrachtige en daadkrachtige UNESCO is nu groter dan ooit.

 

Actieprogramma Education 2030

Op de Algemene Conferentie van UNESCO wordt eveneens de ontwerptekst van het Actieprogramma ‘Education 2030’ voorgelegd, het nieuwe vlaggenschipprogramma van UNESCO voor onderwijs dat geldt als de onderwijsdoelstellingen van de ‘Agenda-2030’ rond duurzame ontwikkeling van de Verenigde naties.

Het stelt drie principes voorop: onderwijs als fundamenteel mensenrecht dat de uitoefening van andere rechten mogelijk maakt, onderwijs als publiek goed en gendergelijkheid. Kwaliteitsbewaking krijgt hierbij veel aandacht: niet alleen moet de toegang tot onderwijs op alle niveaus gevrijwaarden worden, het moet gaan om toegang tot kwaliteitsvol onderwijs.

Source: ond.vlaanderen.be

TOP scholen

GO! Atheneum Etterbeek

Edmond Mesenslaan 2, 1040 Brussel
Telefoon nr.: 02-738.70.40
WWW: www.kaetterbeek.be

Meer lezen

Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

Driesstraat 10, 2880 Bornem
Telefoon nr.: 03 361 41 10
WWW: olvpbornem.be

Meer lezen

GO! lyceum Martha Somers

Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel
Telefoon nr.: 02-474.06.00
WWW: www.lyceum-brussel.be

Meer lezen

GO! Technisch Atheneum Keerbergen

Molenstraat 2, 3140 Keerbergen
Telefoon nr.: 015-51.25.94
WWW: www.technischatheneumkeerbergen.be

Meer lezen

Wil je jouw school hier ook zichtbaar maken?

Ik wil meer informatie

Wil je reclame maken voor je school?

Snel contact

info@scholen-be.eu

* deze contacten zijn geen schoolcontacten, maar contacten van de beheerder van de Scholen-BE.eu

Website beheerder

just4web.cz s.r.o.
ID-nummer: 27547876

Naar contact