Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil meer scholen met zonnepanelen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits ziet vooral opportuniteiten voor scholen om zonnepanelen te plaatsen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil op de Vlaamse Klimaattop van 1 december 2016 concrete maatregelen, acties en engagementen van  de onderwijssector voorstellen ten voordele van het klimaat.
 Twee weken geleden heeft de Vlaamse Regering het Zonneplan goedgekeurd. Het Zonneplan heeft als doel drempels weg te werken en impulsen te geven om meer te investeren in zonne-energie. Het aandeel van de zon in de totale energiebevoorrading kan veel groter zijn. Niet alleen overheden, bedrijven, burgers en organisaties kunnen inspanningen leveren. Ook voor scholen liggen er opportuniteiten om hun daken uit te rusten met zonnepanelen.

Uit de scholengebouwenmonitor (editie 2013) blijkt dat Vlaanderen een scholengebouwenpatrimonium heeft van 16,6 miljoen vierkante meter oppervlakte. Een aanzienlijk deel daarvan zijn gebouwen met daken. Nog maar 14% van de scholen wekt zelf energie op, bijna altijd gebeurt dat via zonnepanelen. 86% van de scholen maakt dus nog geen gebruik van hernieuwbare energie.

In de conceptnota Zonneplan van de Vlaamse Regering staat onder meer de uitbreiding van de energielening. Naast de energielening voor een particulier zullen ook verenigingen en vzw’s goedkoop kunnen lenen voor energiebesparende maatregelen waarbij een tarief van 1% zal worden toegepast en een maximale duurtijd van 10 jaar. Het maximaal te ontlenen bedrag is 15.000 euro. Dit biedt interessante opportuniteiten voor vele scholen van het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Voor scholen die een nieuwbouw zetten of zeer grondig verbouwen, bestaan er wettelijke verplichtingen i.v.m. energieprestaties en het aandeel hernieuwbare energie. Er zijn al heel wat scholen die over zonnepanelen beschikken, maar er is nog een brede marge voor uitbreiding. Nog maar 14% van de scholen wekt zelf energie op. Voor scholen biedt de plaatsing van zonnepanelen verschillende voordelen. Er zijn de lagere energiekosten en er wordt een bijdrage geleverd aan hernieuwbare energie. Tegen de Vlaamse Klimaattop van 1 december 2016 willen we concrete maatregelen, acties en engagementen namens de onderwijssector ten voordele van een duurzaam klimaat voorstellen.”

De promotie van zonnepanelen op schoolgebouwen sluit aan bij de energievisie in het Masterplan Scholenbouw van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. In dat Masterplan wordt er veel belang gehecht aan duurzaamheid en energiezuinigheid van het schoolpatrimonium in Vlaanderen.

In aanloop van de Vlaamse Klimaattop begin december organiseert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op 12 september 2016 en op 17 oktober 2016 twee rondetafels over klimaat en onderwijs. Aan het onderwijsveld wordt gevraagd om voorstellen te formuleren met het oog op het behalen van de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Ook wordt mogelijke financiële ondersteuning voor bepaalde energie-efficiënte investeringen onderzocht.

Door: onderwijs.vlaanderen.be

TOP scholen

Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

Driesstraat 10, 2880 Bornem
Telefoon nr.: 03 361 41 10
WWW: olvpbornem.be

Meer lezen

GO! Technisch Atheneum Keerbergen

Molenstraat 2, 3140 Keerbergen
Telefoon nr.: 015-51.25.94
WWW: www.technischatheneumkeerbergen.be

Meer lezen

GO! Atheneum Etterbeek

Edmond Mesenslaan 2, 1040 Brussel
Telefoon nr.: 02-738.70.40
WWW: www.kaetterbeek.be

Meer lezen

GO! lyceum Martha Somers

Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel
Telefoon nr.: 02-474.06.00
WWW: www.lyceum-brussel.be

Meer lezen

Wil je jouw school hier ook zichtbaar maken?

Ik wil meer informatie

Wil je reclame maken voor je school?

Snel contact

info@scholen-be.eu

* deze contacten zijn geen schoolcontacten, maar contacten van de beheerder van de Scholen-BE.eu

Website beheerder

just4web.cz s.r.o.
ID-nummer: 27547876

Naar contact