Voorschools onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs
Er zijn 8 300 scholen in de database

Artikelen

Van school, studierichting of leerjaar veranderen in het secundair onderwijs
Je kan vrij beslissen wanneer je je kind van school laat veranderen. meer »
Veel scholen houden vast aan Toetertest
De onderwijskoepels benadrukken wel dat de test moet passen binnen een bredere observatie en oriëntering van kleuters. meer »
Naar de kleuterklas
De kleuterschool is niet verplicht. De kleuterschool is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. De leerplicht start pas in het jaar dat uw kind 6 wordt. Toch volgen bijna alle kleuters in Vlaanderen en Brussel kleuteronderwijs. meer »
Naar het secundair onderwijs
Het secundair onderwijs volgt op het basisonderwijs. Het is opgedeeld in drie graden... meer »
Leerproblemen en leerstoornissen op school
Vallen de school- of studieresultaten voor uw kind tegen? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. meer »
Leerlingen met een beperking naar een gewone school
Leerlingen met een beperking krijgen vanaf september 2015 onder bepaalde voorwaarden het recht om zich in te schrijven in een gewone school (het zogenaamde inclusieonderwijs). Dat is een gevolg van het M-decreet. meer »
Lijst met gratis materiaal
Het Vlaams Parlement heeft een lijst opgemaakt met materialen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het basisonderwijs. meer »
Schoolvakanties en vrije dagen op school
In het basisonderwijs en het secundair onderwijs begint een schooljaar op 1 september en eindigt het op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. meer »

TOP-scholen
arrow
arrow
GO! lyceum Martha Somers
Karel Bogaerdstraat 4, Brussel 
www.lyceum-brussel.be
GO! lyceum Martha Somers
arrow
arrow
GO! Atheneum Etterbeek
Edmond Mesenslaan 2, Brussel 
www.kaetterbeek.be
GO! Atheneum Etterbeek
Indien u uw school op deze plaats wilt toevoegen, klik HIER.
De eerstvolgende acties op scholen